งานประกวดนวัตกรรม "จัดการขยะแก้วน้ำงานวิ่ง"

 

ขยะแก้วน้ำที่เกิดจากงานวิ่งมีปริมาณมากในทุกๆการแข่งขัน และมันยังไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีพอ พวกเราจะจัดการกับมันอย่างไร?

ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนโลกมาร่วมกันสร้างสรรส่งผลงานเข้าประกวดถังขยะแก้วน้ำสำหรับงานวิ่ง

 

หลักเกณฑ์กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม "จัดการขยะแก้วน้ำงานวิ่ง"

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-          เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับชั้นปีและภาควิชา

ลักษณะการสมัคร

-          เป็นบุคคล หรือทีม(ไม่เกิน 4 คน) โดยทั้งบุคคลและทีมต้องตั้งชื่อทีม ในการกรอกใบสมัคร

รางวัลการประกวด

1) รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 50,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท

4) รางวัล popular vote  จำนวนเงิน 10,000 บาท

ผู้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากคณะฯ

 

กติกาการประกวด

1)      การส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “ถังขยะแก้วน้ำสำหรับงานวิ่ง” โดยเน้นการใช้งานได้จริง สะดวกในการขนย้าย สร้างสีสันให้กับงานวิ่ง ฯลฯ สามารถใส่จินตนาการเสริม แนวคิด วิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานนั้นต้องสร้างขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที

2)  ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครที่ https://goo.gl/1KQMC8 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 (ก่อนเวลา 23:59 น.)

3)  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดสมาคมนิสิตเก่าฯ สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมนิสิตเก่าฯ

          4)  โดยแบ่งการส่งผลงานเป็น 2 รอบ

          รอบที่ 1 : ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 (ก่อนเวลา 16:00 น. ณ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

           ส่งชื่อผลงานและแบบร่างขนาดกระดาษ A3 หรือใหญ่กว่า แสดงรายละเอียดขนาด ประเภทวัสดุ วิธีการใช้งาน จุดเด่น จุดด้อย งบประมาณ และความแตกต่างจากของเดิม ฯลฯ

และนำเสนอผลงานรอบแรก (ระยะเวลาในการนำเสนอทีมละ 5 นาที) กับคณะกรรมการในวันที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

          โดยคณะกรรมการจะทำการพิจารณาผลงานและประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

          ผู้เข้ารอบแรกทั้งหมดจะได้เงินสนับสนุนทีมละ 3,000 บาทเพื่อใช้ในการสร้างผลงานต้นแบบ โดยแต่ละทีมสามารถใช้งบประมาณในการทำมากกว่านี้ได้แต่ต้องหาผู้สนับสนุนเอง

          รอบที่ 2 : ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 (ก่อนเวลา 16:00 น. ณ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

          ส่งผลงานต้นแบบจริง พร้อมแบบสร้างจริง และนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ตัดสินรางวัล popular vote)

คณะกรรมการจะทำการพิจารณาผลงาน พร้อม ซึ่งอาจมีคำแนะนำให้ไปปรับปรุงต่อไป

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบนี้จะนำไปแสดงในการแถลงข่าวของการจัดงาน Dongtan Run #1 และนำไปใช้งานจริงในวันงานดังกล่าว (วันที่ 25 มีนาคม 2560)

 

5)  ผู้ส่งผลงานยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการโดยให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด

 

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 พิจารณาจากคะแนนประเมินโดยกรรมการ (50 คะแนน) และ คะแนนจากนักวิ่ง (50 คะแนน)

รางวัล popular vote จากการโหวตโดยนิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :      คุณสมหญิง ไทยนิมิต   อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติเว็บไซต์

1469526
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
278
602
10433
1469526

IP: 54.92.163.188