ทุนการศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สำหรับนิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนๆละ 50,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท) 

คุณสมบัติผู้รับทุน

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเคมี
  2. มีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  3. ความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และไม่มีพฤติกรรมทำผิดวินัย
  4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  5. เป็นผู้สนใจเข้ารับการฝึกงานและร่วมงานกับ  บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  6. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

หลักเกณฑ์การรับทุน

  1. เป็นทุนให้เปล่า ผู้รับทุนไม่มีพันธะที่จะต้องชดใช้ทุนให้แก่บริษัทฯ
  2. เป็นทุนต่อเนื่องมอบให้ชั้นปีที่ 3 จนถึงชั้นปีที่ 4
  3. ผู้รับทุนเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรกับ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

นิสิตที่สนใจส่งใบสมัครที่ หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

สถิติเว็บไซต์

1469577
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
329
602
10484
1469577

IP: 54.92.163.188