สคบ. บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตภายใต้เงื่อนไข

การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนิสิตสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม
โทรจัน หรือสปายแวร์ 


ปัจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้

1. Microsoft Windows 8.1 64 bit(สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
2. Microsoft Office 2013 64bit with Thai Language Pack(สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
3. Kaspersky Endpoint Security
4. Adobe Creative Cloud(งดให้บริการสำหรับนิสิตชั่วคราว) 

คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด

 

ที่มา: https://download.ku.ac.th/

สถิติเว็บไซต์

1469573
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
325
602
10480
1469573

IP: 54.92.163.188