อบรม การเขียนโปรแกรม OOP ด้วย Matlab

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “OOP Programming With MATLAB”
สำหรับบุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
----------------------------

                            ลักษณะโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming, OOP) เป็นเทคนิคหนึ่งในการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับวัตถุ ซึ่งสามารถนำมาประกอบกันและทำงานรวมกันได้ โดยสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อนำมาประมวลผลและส่งข่าวสารไปยังวัตถุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จึงทำให้โปรแกรม Matlab สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในสาขาต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทั้งในการประมวลผลสัญญาณ  การสื่อสาร  การวัดและควบคุม  การคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ ตัวเลขต่าง ๆ 

รายละเอียดการอบรม

9.00 – 9.30น.        Introduction to Object Oriented Programming in MATLAB
9.30 – 10.45น.      Create Class Structure in MATLAB

10.30 – 10.45น.    Coffee Break

10.45 – 11.45น.    Create Class Structure In MATLAB Cont.

12.00 – 1.00น.      Lunch

1.00 – 2.30น.        Programming Methods and Their Properties

2.30 – 2.45น.       Coffee Break

2.45 – 4.00น.        Writing Event and Listener

 

วัน เวลา สถานที่ ฝึกอบรม
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

เวลา: 09.00 – 16.00 น.

สถานที่:  ห้อง 0401 ตึกชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

วิทยากร:  Yotsapoom Pheanpanitporn

ท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฟรีที่  

http://goo.gl/forms/XBKbJX99K6  (เตฺ็ม )

Image result for Matlab oop logo

สถิติเว็บไซต์

1453015
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
351
517
13407
1453015

IP: 54.162.224.176