อ.ยุทธศักดิ์  อุราธรรมกุล
Yuthasak  Urathamakul

รหัสอาจารย์:E5051
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1539
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

M.S. (Electrical Engineering) Virginia Tech, USA, 1998

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Power System Planning, Power Electronics

 

สถิติเว็บไซต์

1368964
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
523
599
14910
1368964

IP: 54.226.55.151