รศ.เกียรติยุทธ กวีญาณ
Kiatiyuth Kveeyarn

รหัสอาจารย์:E5032
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 1 (ด้านเครื่องกล)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1516
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520

M.S. (Electrical Engineering) University of Bridgeport, Connecticut, USA, 2524

Ph.D. (Electrical Engineering) Conservative National des Arts et Metiers-Paris, France, 2532

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) พลังงานทางเลือก

2) พลังงานหมุนเวียน

3) พลังงานทดแทน

4) Conducted EMI noise

5) Digital distance relay

6) Transmission line system

7) Harmonic

ผลงาน

สถิติเว็บไซต์

1453072
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
408
517
13464
1453072

IP: 54.162.224.176