คู่มือการศึกษา/ปฏิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

     https://sites.google.com/site/khxmultarangreiyntarangsxbmk/

ปริญญาโท-เอก

    http://www.grad.ku.ac.th/

     

คู่มือการศึกษา (หลักสูตร)

ปริญญาโท-เอก

     รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาตรี

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 54

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 55

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 56

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 57

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 58

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 59

   

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    ดาวน์โหลตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตร ปี พ.ศ. 2558

 

กว.

รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘

สถิติเว็บไซต์

1322310
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
115
569
9776
1322310

IP: 54.145.16.43