สถิติเว็บไซต์

1355160
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
648
835
27977
1355160

IP: 54.198.205.161

คู่มือการศึกษา/ปฏิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

     http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/calendar/index/130?a_id=133

ปริญญาโท-เอก

    http://www.grad.ku.ac.th/calendar/index.php 

     

คู่มือการศึกษา (หลักสูตร)

ปริญญาโท-เอก

     รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาตรี

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 54

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 55

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 56

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 57

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 58

   

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    ดาวน์โหลตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตร ปี พ.ศ. 2558

 

กว.

รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘