ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต...

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า...

The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION...

WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project
WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project
โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)...

รองแชมป์โลก !!!
เมื่อหุ่นยนต์จับพู่กัน