นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ...

Read more...
ขอให้สนุกสนาน กับ โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ
ขอให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ มีสติและความเพียร ในชีวิต ขอแสดงความยินดี และหวังว่าทุกๆ ก้่าวย่างจะนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวคุณ ครอบครัวและ สังคม

...

Read more...
KU-TCAS'61 : Round 1/2 (Portfolio)
Application Period: 22 December 2017- 12 January 2018